Vi har erfaren och rutinerad personal och utför alla typer av byggnationer, allt från mindre ombyggnationer till lite större total-entreprenader, för den som vill ha en färdig och skräddarsydd lösning. Vid behov samarbetar vi med andra entreprenörer vilket ger stor flexibilitet.

Vi kan utföra hela kedjan, från planering och byggstart fram till den färdigställande nivå som kunden önskar. Byggtjänst sköter kontrollen över tidsplaner och kontakten mot underentreprenörer som el, VVS, ventilation, våtrum/ytskikt med mera. Det genererar en bra och säker prisbild för våra kunder.

Vi utför även arbeten med ROT-avdrag.